Thứ Sáu, Tháng Chín 20, 2019
Liên Hiệp Quốc giới thiệu thiết kế thành phố nổi giúp giải quyết tình trạng thiếu nhà ở và chống chọi mọi loại thảm họa thiên nhiên. Ý tưởng xây dựng thành phố nổi...

Dự án Điển hình

Tiêu điểm